Urząd Miejski w Grodkowie

„Cały system został zainstalowany w umówionych terminach, w sposób solidny i profesjonalny, z dużą dbałością o estetykę montażu. Posiadał wymagany sprzęt niezbędny do montażu oferowanego systemu, a w czasie trwania prac panował ład i porządek.

Nasza współpraca z Panem Łukaszem Sekułą w zakresie serwisu oraz przeglądów zainstalowanego systemu układa się pomyślnie.”