Rozbudowa systemu monitoringu świetlicy wiejskiej w Kępnicy