Monitoring świetlicy wiejskiej i obiektów sportowych w Kępnicy