Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2.  Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych Administrator danych zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

3. Wszelkie dane przekazane drogą e-mail lub telefonicznie w celu przygotowania oferty nie przechowywane jest w żadnym dedykowanym systemie informatycznym.

4. Strona wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie. Właściciele innych stron internetowych nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie strony, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

5. Każdy Użytkownik strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z moich usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z opcji gdzie podanie danych jest wymagane.

6.  W celu prowadzenia statystyk oraz analizy ruchu na stronie wykorzystuję mechanizmy dostępne przez Google Analytics.

7. Wykorzystuję również technologie do promowania strony na portalu społecznościowym Facebook, dostarczone przez ten portal.

8. Żadnych danych przesłanych mi za pomocą e-mail lub przekazanych telefonicznie nie udostępniam osobom trzecim, bez wyraźnej Twojej zgody. Jeśli to będzie konieczne w celu realizacji przedstawionej oferty zostaniesz o tym poinformowany i stanie się to po wyraźnym wyrażeniu Twojej zgody.